Đại sứ Việt Nam tại Mỹ phản bác Trung Quốc trên kênh CNN Mỹ

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường hôm qua lần đầu trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh CNN, bác bỏ luận điệu sai trái từ phía Trung Quốc về vấn đề giàn khoan. [youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Đại sứ Việt Nam tại Mỹ trả lời phỏng vấn CNN + Thứ trưởng ngoại giao trả lời phỏng vấn CNN” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” autoplay=”true” ]

Leave a Reply