Trump cần bao nhiêu tỉ USD để xây bức tường dài 1.600 km (1954 miles) chặn di dân lậu

Donald Trump cần hơn 50 tỷ USD để mua vật liệu xây dựng và trả lương lao động nếu muốn xây bức tường dài 1954 miles = 1.600 km để chặn người nhập cư lậu như tuyên bố khi tranh cử.

Leave a Reply