Gia đình người dân Mỹ: Vợ hoặc chồng gốc người Châu Á ‘giàú nhất

Một thống kê mới đây cho thấy những gia đình có vợ hoặc chồng là người gốc Á thì thường có thu nhập cao hơn những gia đình khác.
Bảng phân tích 2008-2010 của Pew Research Center, một công ty tên tuổi trong ngành thống kê, cũng cho thấy rằng thường những cặp vợ chồng khác màu da, thì “giàu” hơn các cặp cùng màu da.

Tờ New York Times cũng từng có bài “Interracial Couples Who Make the Most Money”nói các cặp vợ chồng khác màu da thì có thu nhập cao. Tuy vậy, nếu đi vào chi tiết thì điều này chỉ đúng cho các cặp da màu thiểu số, bao gồm người gốc Á Châu, nhưng không hoàn toàn đúng cho người da trắng. Dẫn chứng là với cộng đồng người gốc Âu da trắng, phụ nữ khi cưới chồng Hispanic hay gốc Phi Châu thì thu nhập thấp hơn trung bình.
Tuy nhiên, đàn ông da trắng khi cưới vợ Hispanic hay gốc Phi Châu sẽ có thu nhập cao hơn trung bình, ngược lại với trường hợp của phụ nữ và đúng là “vợ chồng khác màu da thì có thu nhập cao.”
Riêng trường hợp họ cưới người gốc Á thì thu nhập luôn cao hơn trung bình, bất kể đó là đàn ông da trắng cưới vợ gốc Á hay phụ nữ da trắng cưới chồng gốc Á.
Kết quả phân tích các đôi mới cưới này được tổng hợp như sau, thứ tự xếp từ những cặp vợ chồng có thu nhập cao nhất đến những cặp có thu nhập thấp nhất:
-Vợ gốc Âu-Chồng gốc Á. Thu nhập trung bình: $71,800. Số cặp này chiếm 0.6% tổng số người. Họ có thu nhập trung bình cao nhất.
-Vợ gốc Á-Chồng gốc Âu. Thu nhập trung bình: $70,952. Số cặp này chiếm 1.6% tổng số người.
-Vợ gốc Á-Chồng gốc Á. Thu nhập trung bình: $62,000. Số cặp này chiếm 3.5% tổng số người. Họ có thu nhập trung bình cao nhất trong những cặp vợ chồng cùng màu da.
-Vợ gốc Hispanic-Chồng gốc Âu. Thu nhập trung bình: $60,990. Số cặp này chiếm 3.1% tổng số người.
-Vợ gốc Phi Châu-Chồng gốc Âu. Thu nhập trung bình: $60,762. Số cặp này chiếm 0.4% tổng số người.
-Vợ gốc Âu-Chồng gốc Âu. Thu nhập trung bình: $60,000. Số cặp này chiếm 62% tổng số người. Họ, các cặp vợ chồng da trắng, là phổ biến nhất.
-Vợ gốc Âu-Chồng gốc Hispanic. Thu nhập trung bình: $53,000. Số cặp này chiếm 1.6% tổng số người.
-Vợ gốc Âu-Chồng gốc Phi Châu. Thu nhập trung bình: $52,660. Số cặp này chiếm 1.6% tổng số người.
-Vợ chồng gốc Phi Châu. Thu nhập trung bình: $47,700. Số cặp này chiếm 1.6% tổng số người.
-Vợ chồng gốc Hispanic. Thu nhập trung bình: $35,578. Số cặp này chiếm 1.6% tổng số người.
Các cặp còn lại, “lai” giữa các sắc dân da màu gốc Á, gốc Phi Châu, hay gốc Hispanic, không có trong bảng số liệu này vì tổng cộng chiếm chưa đến 5% tổng số. Cũng vì lý do sỉ số này, mà người da trắng có kết quả thống kê đầy đủ nhất. Những sắc dân còn lại thì chỉ có hai số liệu, một là lấy người cùng màu da, hai là lấy người da trắng.
Phân tích số liệu cho thấy những cặp vợ hoặc chồng có người gốc Á thì “giàu” hơn những cặp khác.
Trong các cặp cùng màu da thì cặp vợ chồng gốc Á là thu nhập cao nhất.
Trong các cặp khác màu da thì cặp nào có người gốc Á sẽ có thu nhập cao nhất. Đứng đầu là cặp có chồng là gốc Á, sau đó là cặp có vợ gốc Á.
Số liệu cũng cho thấy đàn ông gốc Á ít cưới người khác chủng tộc hơn số phụ nữ gốc Á, 0.6% so với 1.6%.

Leave a Reply