Google có thể nhận dạng được người và vật trong các video

Nhờ những tiến bộ trong công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (leaning machine), smartphone dần trở nên thông minh hơn và có khả năng nhận biết các đối tượng tốt hơn so với trước đây.

Google là công cụ để cho chúng ta có một cái nhìn thoáng qua về sức mạnh to lớn sẽ được mở ra với sự phát triển không ngừng của máy học. Ứng dụng Google Photos đã có thể tự phân loại album của bạn hoặc cách ứng dụng Assitant có thể dự đoán thói quen sử dụng của người dùng để đưa ra các gợi ý giúp tiết kiệm thời gian.

Ngoài ra, Google còn đang có một bước tiến mới khi cho phép các nhà phát triển thực hiện việc ứng dụng nhận dạng nội dung video. Thử nghiệm mang lại những kết quả có nhiều tiềm năng thú vị. Giao diện lập trình ứng dụng (API) video thông minh mới giờ có thể nhận các dạng đối tượng trong video, phân loại chúng và làm cho chúng có thể tìm kiếm được. Điều này đã được thực hiện với hình ảnh tĩnh trước đây, vì vậy việc bổ sung tính năng này với các video được kỳ vọng rất nhiều. Thêm nữa, các thay đổi cảnh trong video cũng đã có thể được gắn thẻ. Điều này là quá tuyệt vời, dễ dàng cho khả năng phân loại và tìm kiếm sau này.

Người dùng hoàn toàn có quyền mong đợi các thiết bị thông minh có khả năng nhận dạng các đối tượng video chứa nội dung phong phú trong tương lai gần!

Leave a Reply