Khát Vọng Sống

Kênh Truyền Hình Kiên Giang nhân đạo giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cần được sự trợ giúp chung tay của cộng đồng xã hội giúp họ vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”lienkhuong” nb_display=”4″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Khát Vọng Sống” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

Leave a Reply