CD Truyện: Khúc Quanh Một Chuyện Tình – Nguyễn Ngọc Ngạn

CD truyện đọc của nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn có tựa “Khúc Quanh Một Chuyện Tình” với những câu chuyện tâm lý xã hội đời thường được diễn tả với ngồi bút của ông thật đặc sắc và sắc bén … Qua giọng đọc của chính tác giả với nghệ sỹ Hồng Đào>>Click Here Xem DVD Thuý Nga Paris By Night Cũ & Mới

>>>Click Here Xem Thêm Audio Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”truyen audio” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”sach noi” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply