Kim Nhung phỏng vấn vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trên đài SBTN ngày 6 tháng 2, 2013

Chương trình The Kim Nhung Show phát hình trên đài truyền hình SBTN

>>Đảng Việt Tân[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”videobooksforyou” nb_display=”3″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”The Kim Nhung Show” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim”]

Leave a Reply