Lịch sử hình thành và phát triển Tập đoàn IBM

“Để hình dung ra tương lai của IBM, chúng ta cần biết đôi điều về quá khứ (To visualize the future of IBM, you must know something of the past) — Thomas J. Watson, Sr

[youtube_wpress search=”1″] [youtube_wpress username=”TheIBMVietnam” nb_display=”3″]

Từ máy đánh chữ Selectric đến hệ thống đặt chỗ máy bay Sabre, chất siêu dẫn, hệ thống máy tính giúp NASA đưa người lên mặt trăng, máy tính Deep Blue đánh bại kiện tướng cờ vua thế giới, và gần đây là công nghệ Watson, lịch sử 100 năm IBM là một câu chuyện dài kỳ về những sáng tạo giúp thế giới hoạt động hiệu quả hơn.

Trong bộ phim 100×100 dưới đây, 100 con người tượng trưng cho 100 thành tựu nổi bật của IBM trong 100 năm qua (1911-2011), vào đúng năm họ ra đời. Một trong những thay đổi lớn của IBM không được thể hiện rõ trong video này là sự chuyển dịch của công ty sang hướng công nghệ phần mềm. Mảng kinh doanh phần mềm hiện đang chiếm gần 50% lợi nhuận của IBM. Nhưng tất nhiên, khó có thể đề cập đến tất cả các thành tựu của IBM chỉ trong vòng 13 phút.

Leave a Reply