LIFE + STYLE với MC Thuỳ Dương

LIFE + STYLE với Thuỳ Dương gửi đến cho quý khán giả những cuộc phỏng vấn đặc biệt của MC Thuỳ Dương với những nghệ sĩ nổi tiếng trong cộng đồng giải trí hải ngoại cũng như những ghi nhận về cuộc sống, sinh hoạt, và những khuynh hướng thời trang mà những nghệ sĩ này ưu chuộng.

[ws_table id=”36″][tubepress mode=”tag” tagValue=”LIFE STYLE với MC Thuỳ Dương” resultsPerPage=”8″ ][ws_table id=”24″] An entertaining, exciting and informative ‘lifestyle journal’ show that gives the audience access to recipes, travel guides, fashion, entertainment and wellness tips, straight from their favorite singers and other famous personalities within the Vietnamese and mainstream community.

Leave a Reply