Liveshow Lê Uyên Phương – Dạ khúc cho tình nhân ngày 8/11/2014 tại nhà hát Hoà Bình

Chương trình Sol vàng tháng 11, liveshow Lê Uyên – Phương – Dạ khúc cho tình nhân diễn ra vào ngày 8/11/2014 tại nhà hát Hoà Bình[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Liveshow Lê Uyên Phương Dạ khúc cho tình nhân Phần” resultsPerPage=”5″ ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Lê Uyên Phương” resultsPerPage=”15″ ]

Leave a Reply