Máy bay không người lái cuả Mỹ có khả năng giám sát tàu Trung Quốc

Mỹ vừa đưa đến Nhật 2 máy bay không người lái do thám hiện đại nhất, nhằm giám sát các hoạt động quân sự trong khu vực.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Global hawk ” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” autoplay=”true” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”air war” resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance”]

Leave a Reply