MC Việt Thảo nói gì về việc Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố Mẹ

YourChannel: Wrong Shortcode
Tonight With Viet Thao – VietFaceTV 2076 & SChannel 56.6 Nam Cali @ 8:30 p.m
[ws_table id=”96″][ws_table id=”95″][ws_table id=”34″][ws_table id=”104″]

Leave a Reply