Mẹ ơi, cộng đồng nhiều chuyện!

1- Con: Mẹ ơi, tại sao phải làm tượng đài?
Mẹ: thì họ muốn tri ân và tưởng niệm người lính.

Con: nhưng tại sao phải có nhiều vậy? Mỗi tiểu bang có một là đủ, tại sao phải ganh đua mỗi thành phố?
Mẹ: để có cớ show up. Quyên góp tiền bá tánh. Tạo credit.

Con: nhưng rồi từ đó cãi cọ nhau lung tung xà bần.
Mẹ: ờ thì có khi ganh ghét nhau. Có khi là âm mưu sâu xa của vc. Ví dụ một vùng có Tổ Chức Cộng Đồng chống cộng hữu hiệu, việt gian bèn cho ra mắt một hội vớ vẩn nào đó, dụ dỗ mua chuộc một tên nào đó trong cộng đồng, bơm cho tên này đứng đầu hội. Sau đó đốc thúc tên này làm cái gì đó, vd xây tượng đài, hay lập quỹ học bổng, rồi sau đó cho đàn em thân tín, ký giả văn nô ra chỉ trích cộng đồng. Mục đích triệt tiêu cái tổ chức cộng đồng chống cộng hữu hiệu. Chiêu này đã được áp dụng tương tự tại DC để triệt tiêu cộng đồng Nguyễn Văn Tần! Cứ xem cộng đồng Dc sau này chống cộng thế nào thì biết.

2- Con: tại sao có nhiều hội như vậy?
Mẹ: có nhiều lý do. Lập hội để có danh hội trưởng. Vd 1 bà cự người kia là sao không ghi tên tôi là Bà Hội Trưởng Hội Sadéc Chắc Cà đao trong bài tường thuật của một ký giả nọ; Lập hội để lũng đoạn khi cần. VD tại DC năm 2005, một lô hội được thành lập cấp tốc, có hội chỉ có vài ba hội viên, mục đích để lũng đoạn cuộc bầu cử tổ chức cộng đồng. Vì là bầu gián tiếp nên việt gian đẻ ra nhiều hội và dùng đủ mọi cách để cướp tổ chức cộng đồng từ những người chống cộng mạnh. Lập hội để phục vụ một ý đồ nào đó. Ý đồ này núp sau ý đồ khác. Vd lập hội để xây tượng đài, tạo credit, sau đó ra ứng cử. Lập hội để gây xào xáo. Vd cái đám thụ nhân dở hơi không treo cờ và cuộc chiến giữa 2 phe đã làm phân hóa Thụ Nhân [1]. Lập hội để phân tán lực lượng cộng đồng hải ngoại. Vd một người vừa là hội viên của Võ Bị, vừa là ái hữu Chu Văn An, vừa là Đồng Hương Quảng Ngãi. Một năm phải tham gia, đi dự đủ 3 hội cũng mất thì giờ. Móc tiền chi 3 hội cũng đủ teo.

Con: vậy giải quyết thế nào?
Mẹ ( bực mình): giải gì mà giải. Hội nào cũng tự cho mình ngon, có chính danh, không ai chịu ai. Đem mấy tên sáng lập hội tương tự ra treo cổ. Vd đã có hội chiến sĩ rồi, thằng nào còn xí xọn lập hội cựu quân nhân thì đem thằng đó ra xử!

3- Con: đối phó thế nào với vụ cựu quân nhân cứ về VN du hí hàng năm?
Mẹ: mỗi hội tự lo. Vd Hội Không Quân Thế Giới phải yêu cầu hội KQ tại các thành phố, lập danh sách các không quân trong vùng mình. Nhờ đồng hương làm tình báo. Chỉ về một lần rồi thôi [2]. Khi có bằng cớ ai đó từng về VN nhiều lần, thì hội cử người đến du thuyết. Tổ Chức Cộng Đồng không có tài, nhân lực để làm thêm chuyện đó. Mỗi hội tự lo trong phần trách nhiệm của mình.

4- Con: có nên tổ chức quá nhiều lễ không?
Mẹ: Tổ Chức Cộng Đồng chỉ nên tổ chức Hội Xuân, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ phụ trách Ngày Quốc Hận và Ngày Quân Lực. Còn ngày lẻ tẻ khác, giao cho các hội nhỏ, tổ chức cộng đồng chỉ yểm trợ.

5- Con: đối phó với vụ ca sĩ VC?
Mẹ: cộng đồng nên soạn sẵn thư chung chung, lưu trữ lại. Gửi cho tất cả các bầu show, yêu cầu họ cộng tác không nên để cộng đồng mất thì giờ với những việc đó. Cũng giao cho một vị nào đó, không cần ở ngay tiểu bang ấy, chuyên phụ trách lập Petition để thâu thập chữ ký cho nhanh. Hiện nay ô Đỗ Văn Phúc, cựu TNCT ở Austin làm việc này rất tốt. Cộng đồng cũng nên qua mọi phương tiện ( báo, radio, TV) nhờ người (ca sĩ quốc gia, chủ tiệm nails nổi tiếng, chủ quán ăn nổi tiếng…) lên tiếng kêu gọi bầu show không thuê ca sĩ vc, kêu gọi đồng hương tẩy chay đại hội có vc tham dự.

Con: tại sao cộng đồng không tự kêu gọi?
Mẹ: chủ tịch để nói việc khác. Việc này nhờ các thành phần trên là hữu hiệu nhất. Ngu quá!

6- Con: đối phó với các hệ thống truyền thông phản thùng?
Mẹ: vc mua gần hết đám truyền thông. Nhưng cộng đồng vẫn không thiếu người còn “nặng nợ” quốc gia sử dụng vũ khí internet. Vd vụ báo Người Việt Cali. Dù cộng đồng Nam Cali có giây mơ rễ má nên ngần ngại không lên tiếng nhưng chỉ cần vài người xung phong thắp lửa, những người còn lại tiếp tay chuyền lửa thì cũng tạm thành công. Cuối cùng CĐ Nam Cali đã phải cùng 140 tổ chức cá nhân quyết định tẩy chay, đặt báo NV ra khỏi mọi sinh hoạt của người quốc gia, có thể coi là sự thành công từ internet.

7- Con: làm thế nào phổ biến mọi thứ từ internet đến những vị không/ít sử dụng net?
Mẹ: rỉ tai và dán giấy tại các chợ. Các tổ chức cộng đồng nên cho người volunteer in các bài đứng đắn trên net dán tại bảng của các chợ hay trụ sở cộng đồng. Hoặc tổ chức cộng đồng cho đọc trong các giờ của cộng đồng ở radio hay TV.

Con: trong trường hợp cộng đồng thuộc loại ỡm ờ , mờ ảo thì sao?
Mẹ: thì các tổ chức khác phải thay thế. Vd cụ thể, hiện nay chủ tịch cộng đồng DC, Đỗ Hồng Anh đã tiếp tục cộng tác với kẻ từng giao du mật thiết với Đệ Tam Tham Tán Tòa Đại Sứ VC ( đó là Cựu Giám Đốc Tài Chánh và Giao tế của Đài Việt Nam Hải Ngọai là vợ chồng Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc. 2 vợ chồng này sau khi mất chức ở Đài Việt Nam Hải Ngọai , ra ngoài mở đài khác online và Chủ Tịch Đỗ Hồng Anh cộng tác mật thiết trong đài online của Hiệp Ngọc) thì các hội quân nhân nào trong vùng còn là quốc gia, phải đảm trách việc phổ biến các bài viết ở net cho bà con được rõ. Khi bà con hiểu, đồng hương tỏ thì các tổ chức, hội đoàn mờ ảo, sẽ không còn đất sống.

Con: còn..
Mẹ: cộng đồng gì lắm chuyện vậy. Dẹp, bu phải đi quét chùa!

Hạ màn

Leave a Reply