Minh Béo có bị hạn chế quyền công dân Việt Nam?

Về trường hợp của nghệ sĩ Minh Béo, một số chuyên gia về luật pháp đã lên tiếng sau khi diễn viên hài này thụ án xong ở Mỹ và trở về nước.

Ông Đinh Thế Hưng, trưởng phòng pháp luật hình sự Viện nhà nước và pháp luật (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết: Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên bản án của tòa án ở Mỹ đối với Minh Béo không có sự ràng buộc tại Việt Nam.

Do đó, Minh Béo được hưởng toàn bộ quyền công dân như trước đây, kể cả việc biểu diễn, hay đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không bị hạn chế bất cứ điều gì.

Đồng tình với ông Hưng, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng Minh Béo đã chấp hành xong bản án ở Mỹ, giữa Mỹ và Việt Nam chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên quyền công dân của Minh Béo tại Việt Nam không bị giới hạn.

“Nhiều người cũng có câu hỏi Minh Béo đã phạm tội ở nước ngoài rồi thì liệu có tiền án tiền sự không? Như tôi đã nói ở trên, Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên Minh Béo sẽ không phải chịu chế tài gì nếu không vi phạm pháp luật Việt Nam. Trừ khi Mỹ có yêu cầu Việt Nam áp dụng thêm một số biện pháp chế tài hoặc hình phạt bổ sung với Minh Béo sau bản án ở Mỹ”.

“Tuy nhiên, hai bên chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp thì Việt Nam có quyền không thực hiện những đề nghị của Mỹ (nếu họ có yêu cầu cụ thể)”.

“Hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, trước đó hai nước đã có trao đổi với nhau một số vấn đề thì nay có thể thỏa thuận với nhau tùy từng trường hợp, và phải phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế”, Luật sư Ứng cho biết.

Theo ông Bùi Đình Ứng, vì Minh Béo đã phạm tội ở Mỹ nên Mỹ có quyền từ chối cho Minh Béo nhập cảnh vào Mỹ. Việc từ chối nhập cảnh như thế nào thì phụ thuộc vào quy định của Mỹ và các chế tài kèm theo bản án.

Leave a Reply