Minh Béo nhận tội, sẽ bị tuyên án 18 tháng tù diễn ra lúc 8 giờ 30 sáng, ngày 16 Tháng 12, 2016

WESTMINSTER (NV) – Nghệ sĩ hài Minh Béo, tức Hồng Quang Minh, 38 tuổi, nhận tội khi ra tòa West Justice Center ở thành phố Westminster lúc 3:30 chiều hôm Thứ Tư, 10 Tháng Tám. Tại phiên tòa này ngoài các luật sư còn có người anh ruột từ Việt Nam sang tham dự.

Minh Béo nhận một tội là ấu dâm với trẻ vị thành niên, và một tội toan có hành vi tình dục với trẻ em dưới 14 tuổi, theo thông cáo báo chí của Văn Phòng Biện Lý Orange County.

Theo dự kiến sau khi nhận tội, Minh Béo sẽ bị tuyên án 18 tháng tù trong nhà tù tiểu bang và ghi vào danh sách suốt đời của những người tấn công tình dục. Phiên tòa tuyên án dự trù sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 sáng, ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016, tại phòng xử W2, tòa West Justice Center. (LN)

Leave a Reply