🇺🇸 Một số người vận động đòi tách California khỏi liên bang Mỹ

SACRAMENTO, California (NV) – Một dự luật mới vừa được nộp cho các giới chức tiểu bang hôm Thứ Năm, vận động đưa đến việc tách rời California ra khỏi liên bang.Theo nhật báo The Los Angeles Times, dự luật mới tương tự một cái khác đang được luân lưu để thu thập chữ ký, thúc đẩy việc ly khai tiểu bang California ra khỏi liên bang, đòi hỏi Lập Pháp tiểu bang yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ thành lập một cơ chế hiến pháp mới.

Dự luật mới được nộp cho Bộ Trưởng Tư Pháp Xavier Becerra của tiểu bang California, một bước cần thiết trước khi những người ủng hộ có thể bắt đầu thu thập chữ ký để được ghi vào lá phiếu cho cử tri trong cuộc bầu cử vào năm 2018.

Những người ủng hộ cần thu thập gần 600,000 chữ ký trong vòng 180 ngày.

Đây là nỗ lực chính thức lần thứ ba trong năm nay nhằm biến California thành một tiểu bang độc lập, một sự vận động có tên gọi không chính thức là “Calexit.”

Những người ủng hộ cho một dự luật khác trong đó đòi hỏi thống đốc California thương thảo để tiểu bang được tự trị hơn đối với chính phủ liên bang. Dự luật này đang trong tiến trình thu thập chữ ký.

Một dự luật khác mạnh mẽ hơn khi đòi hỏi được độc lập ngay lập tức nhưng lại vừa bị hủy bỏ.

Nhóm người đứng đằng sau dự luật mới nhất này tự xưng là nhóm “California Constitutional Convention Initiative Team,” mà một trong những người hậu thuẫn là ông Marcus Ruiz Evans, người từng liên hệ đến chủ trương ly khai của California kể từ năm 2012 và tự cho mình là người thành lập phong trào Calexit. (TP)

Leave a Reply