Mục sư bị buộc từ nhiệm vì làm lễ cưới cho người đồng tính

PHILADELPHIA (AP) – Giáo hội United Methodist buộc một mục sư ở trung bộ Pennsylvania phải từ nhiệm hôm Thứ Năm vì vi phạm giáo luật, khi làm lễ cưới cho người con trai đồng tính của ông.

Mục Sư Frank Schaefer lập tức chống lại sự trừng phạt này, điều mà ông tin là ông bị ép một cách miễn cưỡng, qua quyết định của các thành viên của Hội Ðồng Phong Chức cấp vùng.

Mục Sư Frank Schaefer nói chuyện với báo chí ngày 19 tháng 12, 2013. (Hình: AP Photo/Matt Rourke)

Ông Schaefer nói: “Nhiều người đến gặp tôi, bắt tay và có người ôm choàng lấy tôi, rất nhiều người ràn rụa nước mắt. Họ nói với tôi: ‘Chúng tôi thật sự không muốn làm vậy đối với ông, ông hiểu như vậy chứ?’”

Các thành viên của hội đồng từ chối đưa ra lời bình luận sau cuộc họp riêng tại văn phòng giáo hội ở Norristown, bên ngoài Philadelphia. Tuy nhiên, ông John Coleman, phát ngôn viên của Eastern Pennsylvania Conference thuộc giáo phái nói rằng, ông Schaefer khiến cho các giới chức không còn chọn lựa nào khác sau khi thách thức với lệnh của một bồi thẩm tôn giáo là phải từ chức qua việc giao nộp lại ủy nhiệm thư.

Ông Schaefer lãnh đạo một giáo đoàn ở thị trấn Lebanon trong hơn một thập niên. Hồi đầu năm nay, một thành viên của giáo hội nộp một đơn khiếu nại về việc ông Schaefer chủ tọa một lễ cưới cho người con trai đồng tính của ông vào năm 2007 ở Massachusetts, nơi hôn nhân đồng tính được công nhận. (TP)

Leave a Reply