Mỹ: TV cáp, vệ tinh mất khách, nhưng mua dịch vụ Internet gia tăng

LOS ANGELES — Charter Communications, công ty truyền hình cáp lớn thứ nhì Hoa Kỳ chỉ sau Comcast, cho biết trong quý 2 đã giảm 90,000 người mua dịch vụ xem TV cáp.

Charter Communications có 16.6 triệu khách hàng gia cư mua dịch vụ truyền hình cáp tính vào ngày 30/6/2017.

Trong quý 2 đã mất 90,000 khach hàng, trong khi cùng kỳ năm trước mất 152,000 khách hàng (bao gồm cả khách từ công ty Time Warner Cable và công ty Bright House Networks).

Charter Communications đã hoàn tất việc mua 2 công ty Time Warner Cable và Bright House Networks vào tháng 5/2016.

Trong khi đó, công ty truyền hình vệ tinh AT&T thê thảm nhất: mất 351,000 khách hàng mua dịch vụ TV qua sóng vệ tinh trong quý 2.

Công ty Comcast mất 45,000 khách xem dịch vụ TV cáp trong thời kỳ, trong khi cùng kỳ năm trước mất 21,000 khách hàng.

Trong khi đó, công ty Verizon mất chỉ 15,000 khách hàng dịch vụ Fios Video.

Trong khi mất khách hàng TV, lại tăng khách hàng Internet: Charter Communications có thêm 231,000 khách hàng tại gia mua dịch vụ Internet trong quý 2 của năm 2017, trong khi quý 2 của năm 2016 tăng 236,000 khách hàng mua dịch vụ Internet.

Tính vào ngaỳ 30/6/2017, Charter Communications có 22 triệu khách hàng Internet tại gia.

Leave a Reply