Nam Cali: Biểu tình đòi TNS Janet Nguyễn bỏ phiếu ủng hộ dự luật y tế

Kêu gọi ủng hộ Dự Luật SB-562 trước cửa văn phòng TNS Janet Nguyễn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

GARDEN GROVE, California (NV) – Một nhóm người, cả gốc Việt lẫn da trắng, tập trung trước cửa văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại Garden Grove và hô hào khẩu hiệu ủng hộ Dự Luật SB 562, một dự luật y tế toàn tiểu bang, lúc 12 giờ, Thứ Tư, 31 Tháng Năm, và kêu gọi vị nữ dân cử bỏ phiếu

Dự Luật SB 562 do hai thượng nghị sĩ Ricardo Lara (Dân Chủ-Bell Gardens) và Toni Atkins (Dân Chủ-San Diego) soạn thảo nhằm cải tổ lại hệ thống bảo hiểm y tế tại tiểu bang California. Được gọi là “Healthy California Act,” dự luật này muốn bình đẳng hóa quyền lợi y tế cho mọi cư dân California. Mỗi tháng, mọi người chỉ đóng một khoản tiền (thấp hơn số tiền đang phải đóng bây giờ) và sẽ được cung ứng mọi dịch vụ y tế cần thiết. Nếu dự luật này được thông qua, sẽ không có chuyện đóng tiền nhiều hơn thì được nhiều quyền lợi hơn.

Leave a Reply