Nam Cali: Gia đình Việt bị kết tội gian lận tiền trợ cấp Housing hơn $100,000

Năm người có liên hệ gia đình với nhau đã bị kết tội gian lận tiền trợ cấp gia cư, thường được biết là tiền “housing,” với số tiền được ghi trong hồ sơ tòa là trên $100,000 Mỹ kim. Theo thông báo từ Phòng Biện Lý Quận Cam, năm người này đã nghe tòa tuyên án vào ngày thứ Ba vừa qua, 1 tháng 11, 2016.

Thông báo của Phòng Biện Lý cho biết ông Phan Hồng Đông, 75 tuổi, sống tại Fountain Valley, đã nhận tội trước tòa vào ngày thứ Ba. Trong các tội của ông có tội trợ giúp gian lận qua sự khai man, làm mất tài sản của chính phủ qua sự gian lận tiền housing. Ông Đông bị tòa tuyên án 14 ngày tù giam cộng thêm năm năm giám sát, và phải tiền bồi thường $176,613 cho hai cơ quan trợ cấp gia cư địa phương là Santa Ana Housing Authority và Orange County Housing Authority.

Một người khác cũng nhận tội là anh John Giang Lý, 27 tuổi, sống tại Westminster. Anh ta bị bốn tội đại hình liên quan đến việc gian lận tiền trợ cấp gia cư. John Giang Lý bị ba năm tù trong nhà tù tiểu bang.
Người thứ ba nhận tội là bà Lê Hà Thu, 54 tuổi, sống ở Westminster. Bà Thu bị năm năm giám sát cộng với 212 ngày giam trong nhà tù của Quận Cam.

Người thứ tư là cô Linda Linh Gia Lý, 23 tuổi, sống ở Westminster. Cô bị năm năm giám sát và 44 ngày tù giam tại Quận Cam.

Người thứ năm là bà Lý Tuyết Ánh, 65 tuổi, sống ở Fountain Valley. Như ông Đông, bà Ánh bị năm năm giám sát và 14 ngày tù giam tại Quận Cam.

Người thứ sáu trong vụ này và chưa bị tuyên án là ông Lý Chính Thắng, 66 tuổi, sống tại Westminster. Ông Thắng sẽ ra t òa vào ngày 14 tháng 11, 2016. Tám cáo trạng của ông có án tối đa 13 năm bốn tháng tù trong nhà tù tiểu bang.

Santa Ana Housing Authority và Orange County Housing Authority là hai trong bốn cơ quan điều hành chương trình trợ cấp tiền thuê nhà cho người có lợi tức thấp theo điều khoản Section 8 của Bộ Gia Cư và Phát Triển Thành Thị (HUD).

Để được cấp tiền housing, người thuê phải chứng minh họ có lợi tức thấp, cần được tái xét mỗi năm, và phải thông báo mỗi khi có sự thay đổi nào liên quan đến tình trạng tài chánh hoặc sinh sống của họ trong vòng 15 ngày.

Năm người bị kết tội và ông Lý Chính Thắng đã bị Phòng Biện Lý tố cáo như sau:
Vào tháng Tư 2003, ông Thắng và gia đình ông được cơ quan ở Santa Ana cấp housing theo Section 8 của HUD để thuê nhà. Hợp đồng thuê nhà là $1,850 mỗi tháng. Ông Thắng chỉ phải trả $99 mỗi tháng, phần tiền còn lại $1,751 được chính phủ trợ cấp.

Ông Thắng đã sống với vợ là bà Lê Hà Thu, cùng con trai John và con gái Linda tại nhà được cơ quan chấp thuận.

Từ năm 2003 đến 2013, gia đình nhận trợ cấp housing tổng cộng hơn $176,000. Trong thời gian này họ đã không thông báo khi chuyển ngân đến Trung Quốc một số tiền là hơn $83,000.
Gia đình này sống trong căn nhà do bà Lý Tuyết Ánh và ông Phan Hồng Đông làm chủ. Hai người này đã mua nhà trả tiền mặt.

Bà Ánh là em của ông Thắng. Theo qui luật của HUD, người nhận trợ cấp không được thuê nhà của người bà con hay thân nhân trong gia đình.

Đến tháng Ba 2007, John Lý được 18 tuổi và bị phạm luật vì không thông báo cho cơ quan biết về mối quan hệ giữa anh với chủ nhà. Anh cũng bị buộc tội có lợi tức từ hoạt động buôn bán hàng giả bất hợp pháp. Ba người khác trong gia đình cũng bị buộc tội vì không nói cho cơ quan biết về lợi tức của John Lý. Cả bốn người còn bị buộc tội không thông báo về mối quan hệ của họ với vợ chồng ông Đông và bà Ánh.
Cuối tháng 11, 2011 cơ quan trợ cấp đã báo cho Phòng Biện Lý để mở cuộc điều tra. Đến ngày 1 tháng 10, 2015 thì sáu người bị bắt.

Leave a Reply