Nam Cali: Hướng dẫn SCAN những kênh tivi tiếng Việt từ channel 18.9 đến channel 18.14


Trên REMOTE SHARP TV nhấn chữ MENU , chọn INITIAL Set Up ==> nhấn Enter ==> Chọn “Broadcasting Setting” ==> nhấn Enter ==> chọn CH Set Up ==> Chon AIR / CABLE ==> Chọn AIR => nhấn Enter ==> chọn Channel Search ==> nhấn Enter ==> chọn START ==> đợi khoảng 5-10 phút khi thấy ngưng scanning ==> XONG nhấn 18.9 , 18.10 đến 18.14


[ws_table id=”22″]

Leave a Reply