Nam California: Bầu cử đặc biệt giám sát viên Ðịa Hạt 1 ngày 27 Tháng Giêng, 2015

Cuộc bầu cử đặc biệt cho chức giám sát viên Ðịa Hạt 1 của Orange County sẽ là ngày Thứ Ba, 27 Tháng Giêng, 2015, Cơ Quan Bầu Cử Orange County xác nhận với nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba.

Trước đây, cuộc bầu cử được dự trù vào ngày 3 Tháng Hai, nhưng nay Hội Ðồng Giám Sát Orange County quyết định vào ngày 27 Tháng Giêng năm tới, một đại diện của cơ quan bầu cử nói.Ba ứng cử viên chức giám sát viên Ðịa Hạt 1, từ trái, Andrew Ðỗ, Chris Phan, và Lou Correa. (Hình: Ứng cử viên cung cấp)

Chức giám sát viên Ðịa Hạt 1 trước đây do Giám Sát Viên Janet Nguyễn nắm giữ từ năm 2007 và sẽ mãn nhiệm vào năm 2016.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử hôm 4 Tháng Mười Một vừa qua, bà Janet Nguyễn đắc cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang California, Ðịa Hạt 34, và vừa tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Hai, 1 Tháng Mười Hai, cho nên, cử tri phải bầu một người mới vào làm việc trong thời gian trống còn lại hai năm tới.

Cho đến nay, có ba người tuyên bố ra tranh chiếc ghế này.

Ðó là Luật Sư Andrew Ðỗ, chánh văn phòng của bà Janet Nguyễn và là cựu nghị viên Garden Grove; Luật Sư Chris Phan, nghị viên Garden Grove và là phó biện lý Orange County; ông Lou Correa, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang California, Ðịa Hạt 34, cựu dân biểu tiểu bang California, Ðịa Hạt 69, và là cựu giám sát viên Ðịa Hạt 1 của Orange County.

Ngoài ra, có thể có một số người tuyên bố ứng cử vào chức vụ này trong những ngày tới.

Hạn chót để nộp đơn ứng cử là 5 giờ chiều Thứ Hai, 15 Tháng Mười Hai, cũng theo cơ quan bầu cử.

Trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi năm 2007 để tranh chiếc ghế này, sau khi ông Correa thắng chức thượng nghị sĩ, có 10 ứng cử viên tham gia, và cuối cùng bà Janet Nguyễn thắng cử, hơn người về nhì chỉ có 3 phiếu.

Theo luật hiện hành, ai thắng cử cuộc bầu cử vào ngày 27 Tháng Giêng sẽ chỉ giữ chức vụ giám sát viên Ðịa Hạt 1 cho hết năm 2016. Sau đó, cử tri Ðịa Hạt 1 sẽ bầu một giám sát viên cho nhiệm kỳ đầy đủ bốn năm.

Ðịa Hạt 1 của Orange County có khoảng 600,000 dân, bao gồm toàn bộ hoặc một phần các thành phố và cộng đồng Fountain Valley, Garden Grove, Midway City, Santa Ana, và Westminster, trong đó có Little Saigon, nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất hải ngoại. (Ð.D.)

Leave a Reply