Nếu hủy bỏ Obamacare, chuyện gì sẽ xảy ra?

Một cuộc khảo sát phi chính trị vừa đưa ra kết quả nghiên cứu là nếu Obamacare bị hủy bỏ, sẽ có thêm trên 20 triệu người dân Hoa Kỳ không có bảo hiểm y tế (BHYT) và thâm thủng ngân sách sẽ gia tăng về lâu dài.

Photo Courtesy:AP
Cali Today News – Cơ quan Congressional Budget Office (CBO) vừa cho thấy kết quả nghiên cứu này, trước khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ có phán quyết sau cùng về Obamacare, vốn sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến 6 triệu người ở 30 tiểu bang.
Các nhà lập pháp Cộng Hòa ở lưỡng viện Quốc Hội Mỹ vẫn nhất quyết không từ bỏ lập trường cố hữu của họ là phải hủy bỏ Obamacare, nhưng CBO nói làm như thế thâm thủng ngân sách sẽ chồng chất thêm 137 tỉ đô la trong vòng 10 năm tới.
Các chuyên gia của CBO cho là trong vài năm đầu thì thâm thủng ngân sách sẽ giảm, nhưng sau đó sẽ gia tăng đều đặn theo thời gian. Mối lợi của 1.7 ngàn tỉ đô la không còn chi trả cho BHYT sẽ không cứu được viễn ảnh tăng thêm này.
Báo cáo này cũng cho thấy con số người Mỹ không có BHYT nếu Obamacare bị hủy bỏ lên đến 24 triệu người, nhưng tỉ lệ gánh nặng tài chính mà nhiều người dân Mỹ khác phải chia sẻ gánh nặng BHYT như 90% như hiện nay sẽ giảm còn 82%
CBO cho hay nếu Obamacare bị hủy bỏ, thì từ những năm 2020 trở đi, tỉ lệ tăng trưởng GDP của kinh tế Mỹ sẽ gia tăng thêm 0.7% hàng năm, vì sẽ có thêm nhiều người tham gia lực lượng lao động để tìm cách bù vào khoảng tài trợ BHYT đã mất đi.
Trường Giang (US News%World Report)

Leave a Reply