Nghệ sĩ Hải Ngoại vui chơi sau liveshow Thúy Nga Paris By Night 120 tại ChocTaw Casino ngày Oct. 8, 2016

Leave a Reply