Nhân viên ngoại giao Mỹ hoang mang, không hiểu đường lối chính sách của chính phủ Trump

WASHINGTON, DC (AP) – Các nhân viên ngoại giao Mỹ hiện hoang mang không hiểu chính sách của chính phủ Trump là gì, cùng lúc cảm thấy rằng vai trò của họ nay mất dần sự quan trọng do cắt giảm ngân sách lớn lao đối với cả Bộ Ngoại Giao và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ (USAID).

Ngoại trưởng Rex Tillerson (Hình: AP Photo/Jacquelyn Martin)

Kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến của nhân viên do Bộ Ngoại Giao Mỹ thực hiện cho thấy có sự hoang mang rộng lớn và mất tinh thần làm việc trong số các nhà ngoại giao chuyên nghiệp cùng các công chức, bày tỏ sự lo ngại về tương lai của họ cũng như đường hướng ngoại giao Mỹ.

Kết quả cuộc thăm dò được thông báo cho toàn thể nhân viên Bộ Ngoại Giao và USAID trong bản báo cáo dài 110 trang.

Cuộc thăm dò, do một công ty tư vấn thực hiện, là theo lệnh của Ngoại Trưởng Rex Tillerson hồi cuối Tháng Tư vừa qua.

Ông Tillerson được đưa vào chính phủ Trump một phần vì có kinh nghiệm điều hành một công ty lớn lao có chi nhánh ở khắp mọi nơi và ông có nhiệm vụ phải tái tổ chức lại cơ quan này.

Ngoài sự lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao, nhiều người trong số 35,000 nhân viên cũng than phiền về giới điều hành, về điều kiện làm việc, không biết cấp chỉ huy muốn gì và sự tụt hậu về mặt kỹ thuật.

“Không ai trong số những người trả lời cuộc phỏng vấn nói rằng điều kiện làm việc hiện nay ở USAID hay Bộ Ngoại Giao giúp họ thành công,” theo các tác giả cuộc nghiên cứu. (V.Giang)

Leave a Reply