Những giống gà quái đản nhất quả đất

Ngoại hình kỳ dị khiến cho những chú gà này trở nên hết sức nổi bật so với đồng loại.
[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Onagadori + polish chicken + GOLD SEBRIGHT BANTAMS + Ayam Cemani chicken + Zwerg Kaulhuhn goldhalsig” resultsPerPage=”2″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply