Những ngôi nhà ma nổi tiếng nhất Việt Nam

Để thấy lịch sử và sự thật đằng sau những lời đồn đại ma quỷ và một anh chàng dũng cảm (không, phải gọi là điên mới đúng) đã vào đó 1 mình trong khi nhiều người khác và ngay cả dân bản xứ cũng không dám vào.Chỉ có ở Việt Nam[tubepress mode=”user” userValue=”NamChallengeMe” resultsPerPage=”15″ orderBy=”published” videoBlacklist=”qsZEcN9F6fA,qjBeqLuJoeM,fm5B997INn8,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE,J5L-uRNlrTU” autoplay=”true” ]

Leave a Reply