Những thay đổi lớn của Obamacare

Cali Today News – Tân Bộ Trưởng Y Tế Tom Price là người chống đối chương trình Obamacare mạnh mẽ nhất trước đây và ông đưa ra chương trình Empowered Patients First Act để thay thế.

Trong chương trình này, đầu tiên là các loại tax credits của liên bang tài trợ cho người có lợi tức thấp của Obamacare sẽ bị hủy bỏ, được thay thế bằng loại tax credits cố định, tùy theo tuổi tác chứ không phải lợi tức, vì thế họ có thể mua BHYT trong thị trường tư nhân.

So với Obamacare thì tax credits mới rất ít ỏi, từ 1,200 đô la mỗi năm cho người từ 18 đến 35 tuổi và 3,000 đô la cho người trên 51 tuổi, như thế trong nhiều vùng, nhiều người có lợi tức thấp sẽ không sao trả nổi tiền premiums BHYT hàng tháng.

Cũng như Obamacare, những ai có bệnh trước hay bệnh mãn tính củng sẽ không bị từ chối trong chương trình của ông Price, nhưng nếu bệnh nhân nào bỏ không đóng tiền, lần kế tiếp khi họ trở vào chương trình, họ có thể bị tính tới 150% của giá biểu premiums trong vòng 2 năm.

Đây là loại chương trình khuyến cáo bệnh nhân nên liên tục có BHYT, chứ không nên cắt đứt ngang, đây cũng là cách thức mà Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan khuyến cáo. Bộ Trưởng Price muốn khuyến khích bệnh nhân tiết kiệm tiền nhằm dành cho việc chi trả BHYT trong tương lai.

Ông Price sẽ cho tài trợ cho nhiều tiểu bang những khoản vay vốn đặc biệt giúp bệnh nhân bị “hiểm họa cao”, nhất là khi các công ty bảo hiểm “chới với” vì giá thành chi trả cho tổn phí chăm sóc bệnh của loại bệnh nhân này quá cao.

Đặc biệt ông Price sẽ hủy bỏ Medicaid trong 32 tiểu bang và vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, các bệnh nhân có Medicaid sẽ phải tự lo trên thị trường tự do, sử dụng các khoản tax credits và phúc lợi khác để chi trả. Đây được xem là “cú đánh trực diện” vào dân nghèo và người Mỹ có lợi tức thấp.

Trường Giang (MSN)

Người chống Obamacare được Trump trao chức bộ trưởng y tế

Dân Biểu Tom Price có khuynh hướng cực bảo thủ, thuộc nhóm Tea Party, và có lập trường chống Obamacare. (Getty Images)

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm một người nổi tiếng chỉ trích Obamacare rất kịch liệt trong mấy năm qua. Trump nói người này sẽ giúp ông cải tổ hệ thống y tế Hoa Kỳ mà trong đó còn có các chương trình trợ cấp Medicare và Medicaid dành cho khoảng 130 triệu người Mỹ thuộc thành phần lớn tuổi, bị bệnh tật, và nghèo.
Người được ông Trump cất nhắc lên chức cao là Dân Biểu Cộng Hòa Tom Price, một bác sĩ giải phẫu chỉnh hình từ Atlanta, tiểu bang Georgia, được đề cử chức bộ trưởng y tế trong Nội Các của ông Trump. Ông Price giữ chức dân biểu được sáu nhiệm kỳ, thuộc đảng cực bảo thủ Tea Pary.

Một người khác được Trump đề cử hôm thứ Ba là bà Seema Verma, người sẽ đứng đầu Trung Tâm Các Dịch Vụ Medicare và Medicaid. Đây là một cơ quan đầy thế lực, phụ trách việc giám sát các chương trình y tế của chính phủ và các tiêu chuẩn bảo hiểm.

Ông Trump gọi ông Price và bà Verma là một “nhóm ước mơ” giúp ông sau ngày nhậm chức 20 tháng Giêng, để thực hiện lời ông cam kết khi vận động tranh cử là sẽ xóa bỏ Obamacare. Đây là đạo luật y tế đặc trưng của Tổng thống Barack Obama, chính thức được gọi là Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Cả Vừa Phải.

Ông Trump nói, “Ông Price là người đặc biệt đủ tư cách để thực hiện lời chúng tôi cam kết bãi bỏ và thay thế Obamacare, và đem việc chăm sóc sức khỏe giá cả vừa tầm và dễ tiếp cận cho mọi người Mỹ.” Ông Price nói rằng có nhiều việc phải làm, “để bảo đảm chúng ta có một hệ thống chăm sóc y tế đem lại hiệu quả cho các bệnh nhân, các gia đình và các bác sĩ,” dựa trên “những quy tắc hợp lý để bảo vệ sự an lạc của đất nước, trong khi vẫn duy trì tinh thần canh tân của hệ thống ấy.”

Luật Obamacare năm 2010 đã gây ra một cuộc chiến chính trị kéo dài và sôi nổi giữa Tòa Bạch Ốc và phe Cộng Hòa tại Quốc Hội. Các nhà lập pháp Cộng Hòa nói rằng luật ấy tạo ra việc can thiệp không được biện minh của chính phủ vào việc chăm sóc y tế cá nhân và kỹ nghệ tư nhân.

Ông Trump nói rằng ông sẽ thay thế Obamacare bằng một kế hoạch trao cho các tiểu bang quyền kiểm soát nhiều hơn trên chương trình y tế Medicaid dành cho người nghèo, và cho phép các hãng bảo hiểm bán những kế hoạch bảo hiểm trên toàn quốc.

Cả hai chức vụ này đều cần phải được Thượng Viện biểu quyết. Chính phủ của Trump sẽ cần sự chấp thuận của Quốc Hội để bãi bỏ và thay thế luật y tế ấy. Ông Price là một người sớm ủng hộ ông Trump tranh cử từ Hạ Viện Liên Bang. Ông là chủ tịch ủy ban ngân sách. Từ lâu ông bênh vực một kế hoạch tín dụng thuế, mở rộng các trương mục tiết kiệm y tế, những khoản cải cách kiện tụng, để thay thế Obamacare.

Trong khi đó, bà Verma đã làm việc với phó tổng thống tân cử Mike Pence, thống đốc của tiểu bang Indiana, về một thỏa hiệp nhằm mở rộng phạm vi của chương trình Medicaid dành cho dân nghèo của tiểu bang với sự tài trợ của liên bang.

Chương trình Indiana đòi hỏi những người hưởng trợ cấp y tế phải đóng góp hàng tháng cho các trương mục tiết kiệm y tế. Ông Trump nói rằng bà Verma đã có hàng chục năm kinh nghiệm làm cố vấn về chính sách Medicare và Medicaid, và giúp cho tiểu bang điều hành những hệ thống y tế phức tạp.

Ông nói, “Cùng với nhau, Chủ Tịch Price và bà Seema Verma là nhóm ước mơ để cải biến hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta, vì lợi ích của mọi người Mỹ.” Ông Price từng vận động cho ông Trump vì ông Trump hứa sửa đổi Obamacare.

Tuy nhiên, lập trường của ông Trump về chương trình bảo hiểm y tế dường như mềm mỏng lại, sau khi ông gặp ông Obama sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 đầy khó nhọc trước khi chiến thắng. Ông Obama đã nhìn nhận rằng chương trình y tế của ông cần được hoàn thiện hơn. Nhưng ông ghi nhận Obamacare có công trong việc cắt giảm số lượng những người Mỹ không có bảo hiểm, từ 49 triệu người trong 2010 giảm bớt còn 29 triệu người trong năm 2015. Phần nhiều trong mức cắt giảm ấy là nhờ điều khoản của luật ấy cho phép các tiểu bang mở rộng Medicaid.

Leave a Reply