Paris By Night 120 LiveStream vào thứ 7 ngày 8 tháng 10, 2016 lúc 8 giờ tối giờ Cali

Xem LiveSteam của TT Thúy Nga tại trang này vào ngày 8 tháng 10, 2016 lúc 8 giờ tối giờ Cali, tức 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật mùng 9 tháng 10 giờ Vietnam.

YourChannel: Wrong Shortcode
[ws_table id=”96″]

Leave a Reply