Paris By Night 78 – Đường xưa

Chủ đề Đường xưa , giới thiệu tác phẩm của 3 nhạc sĩ : Quốc Dũng , Châu Kỳ , Tùng Giang

[youtube_wpress search=”1″]

Leave a Reply