Phát Triển Thành Công Chiếc Đĩa Thủy Tinh (Glass Disc) Có Thể Lưu Trữ 360 TB Dữ Liệu 13.8 Tỷ Năm

Trung tuần tháng 02/2016, các nhà nghiên cứu ở Anh đã tìm ra một giải pháp mới giúp lưu trữ thông tin: một chiếc đĩa thông tin số 5 chiều có thể chứa 360 TB dữ liệu trong 13.8 tỷ năm.

Theo đó, nhóm nghiên cứu từ trường Đại học Southampton đã áp dụng quá trình “femtosecond laser writing” (tạm dịch là “ghi dữ liệu laser femto giây”) để tạo ra đĩa dữ liệu mới. Quá trình femtosecond laser writing sẽ phóng ra tia laser ngắn và mạnh với tốc độ cực cao lên chiếc đĩa thuỷ tinh, những tia laser có thể ghi dữ liệu lên 3 lớp trên những hạt nano, mỗi hạt cách nhau 0.005 mm.

Ngoài 3 lớp dữ liệu đã có sẵn trên bề mặt hạt nano, 2 lớp dữ liệu tiếp theo chính là kích thước và hướng của hạt. Những hạt này được thiết kế để có thể đọc được bằng kính hiển vi quang học có gắn một thấu kính phân cực.

Nhóm nghiên cứu cho rằng chiếc đĩa 5 chiều mới sẽ hữu ích cho các công ty/tổ chức cần không gian lưu trữ dữ liệu cực lớn, chẳng hạn như thư viện, bảo tàng…hoặc các các công ty cần chứa lượng thông tin tương đối nhiều như trung tâm dữ liệu Facebook.

Công nghệ mới được công bố lần đầu vào năm 2013, hiện nó đã có khả năng chứa lượng thông tin hơn rất nhiều. Nhóm nghiên cứu đã lưu được bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Opticks Newton, Magna Carta và The King James Bible trên đĩa 5 chiều.

Peter Kazansky, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi rất phấn khích khi chế tạo thành công công nghệ lưu trữ dữ liệu mới cho tương lai. Các thông tin cùng dữ liệu sẽ được bảo quản cho nhiều thế hệ sau này, chúng sẽ không bao giờ bị lãng quên”. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ hợp tác với các bên liên quan để sớm đưa ý tưởng thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

Leave a Reply