Phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giê Su – The Passion of the Christ 2004

Đây là câu chuyện 12 giờ sau cùng cuộc đời tại thế của Đức Giesu, về cuộc khổ nạn Ngài phải chịu để cứu độ nhân loại tội lỗi.

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Cuộc khổ nạn của Chúa + phim tinh lanh + phim cong giao” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply