Phim tài liệu về Nguyễn Bá Thanh – Radio & TV Đà Nẵng thực hiện

Bộ phim do Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện nhân ngày giỗ đầu của Cố bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Leave a Reply