Phim Hàn Quốc: Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tình Yêu Vượt Thời Gian, bộ phim được remake lại từ phiên bản gốc, Queen In Hyun’s Man của Hàn Quốc.

Phim là câu chuyện tình yêu lãng mạn vượt qua ngàn năm giữa chàng trai đến từ thời nhà Hán, Công Minh (Tỉnh Bách Nhiên) và cô nàng diễn viên nổi tiếng, Lâm Tương Tương (Trịnh Sảng) ở thời hiện đại năm 2015.
“Tình Yêu Vượt Thời Gian 2015 – Love Through a Millennium” Tình Yêu Vượt Thời Gian, bộ phim được remake lại từ phiên bản gốc, Queen In Hyun’s Man của Hàn Quốc. Phim là câu chuyện tình yêu lãng mạn vượt qua ngàn năm giữa chàng trai đến từ thời nhà Hán, Công Minh (Tỉnh Bách Nhiên) và cô nàng diễn viên nổi tiếng, Lâm Tương Tương (Trịnh Sảng) ở thời hiện đại năm 2015.
Tag: Love Through a Millennium, Tình Yêu Vượt Thời Gian, Queen In Hyeon Man, Tỉnh Bách Nhiên, Trịnh Sảng, Hoàng Bách Quân, Châu Vũ Đồng, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm, Trần Tường, Tạ Y Lâm

Leave a Reply