Phở 10 với Phong Lê, Tấn Phúc và Phillip Đặng gây sốt

Rapper Phong Lê, Phillip Đặng, Tấn Phúc là 3 cái tên quen thuộc không thể lẫn vào đâu được của những ai hâm mộ 102.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Hài Tục Tỉu” orderBy=”relevance” resultsPerPage=”20″ ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”phong le” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”thoai nguyen” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”hai kich + hài kịch Thúy Nga + tai tieu tuyet + dai hoi danh hai + naked funny + vân sơn” resultsPerPage=”10″ orderBy=”relevance” theme=”phim”]

Leave a Reply