Phố Bolsa TV nói chuyện Mr. Đàm nói về scandal khóa môi, về vụ án Lý Tống & Giọng Hát Việt

Đầu năm 2013 nói chuyện với Mr. Đàm tại Phòng Trà WE: “Không có nơi nào, nước nào, mà ý kiến ý cò nhiều như Việt Nam mình cả. Chúng tôi làm cái gì cũng bị lên tiếng. Hát tiếng Anh nhiều cũng bị lên tiếng, hát tiếng Việt nhiều cũng bị lên tiếng.”

[youtube_wpress search=”1″] [youtube_wpress username=”PhoBolsaTV” nb_display=”3″]

Leave a Reply