Phó Thị Trưởng Westminster city, Tyler Diệp, tuyên bố tranh cử dân biểu California

Logo quảng cáo tranh cử dân biểu California của Phó Thị Trưởng Tyler Diệp. (Hình: Facebook)

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Tyler Diệp, phó thị trưởng Westminster, hôm Thứ Hai gởi ra thông cáo báo chí cho biết sẽ tranh cử chức dân biểu tiểu bang California, Địa Hạt 72.

Ông cho biết ông tuyên bố tranh cử chức này sau khi Dân Biểu Travis Allen của địa hạt này tuyên bố sẽ tranh cử thống đốc California vào năm 2018.

Thông cáo cũng cho biết, ông Allen chính thức ủng hộ vị phó thị trưởng Westminster để thay thế ông đại diện Địa Hạt 72.

“Tôi mạnh mẽ tin rằng ông Tyler là người tốt nhất thay thế chỗ của tôi ở quốc hội tiểu bang,” Dân Biểu Allen được trích lời nói. “Ông có kinh nghiệm và khả năng cần thiết để mang lại kết quả cho địa hạt này, và sẵn sàng tranh đấu cho lẽ phải, chứ không phải vì lý do chính trị.”

“Tôi rất quan tâm đến phục vụ công chúng, cộng đồng của tôi, và sẵn sàng tranh đấu để Orange County là một nơi tốt hơn để nuôi nấng gia đình và mở doanh nghiệp,” ông Tyler Diệp được trích lời cho biết. “Tôi mong đợi đem kinh nghiệm của tôi ở Orange County lên Sacramento, và từ nay tới ngày bầu cử tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có được lá phiếu của mọi khu dân cư trong Địa Hạt 72.”

Theo thông cáo báo chí, ông Tyler Diệp là người luôn ủng hộ tạo ra việc làm và ùng hộ doanh nghiệp nhỏ, bằng cách giảm thuế. Ông cũng ủng hộ mướn thêm cảnh sát và sửa chữa đường xá.

Địa Hạt 72 bao gồm các thành phố Westminster, Fountain Valley, Los Alamitos, Seal Beach, và một phần các thành phố Huntington Beach, Garden Grove và cộng đồng Midway City.

Ông Tyler Diệp tốt nghiệp cử nhân hành chánh công quyền tại đại học San Diego State University, trước khi làm phụ tá cho Dân Biểu California Trần Thái Văn.

Năm 2006, ông đắc cử chức ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City với nhiệm kỳ bốn năm, rồi tái đắc cử năm 2010 và năm 2014.

Năm 2008, ông đắc cử nghị viên Westminster với nhiệm kỳ bốn năm.

Năm 2012, ông tái ứng cử, nhưng không thành công.

Năm 2014, ông ứng cử trở lại và đắc cử nghị viên Westminster.

Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2016, ông được các đồng viện chọn làm phó thị trưởng.

Đây là lần thứ nhì ông Tyler tuyên bố tranh cử chức dân biểu Địa Hạt 72.

Hồi Tháng Sáu, 2011, ông tuyên bố tranh cử và gây quỹ được hơn $130,000, trong đó đại đa số là tiền mặt.

Tuy nhiên, đến Tháng Hai, 2012, ông tuyên bố rút lui vì “chiến lược không còn thuận lợi nữa.” (Đ.D.)

Leave a Reply