Video: Phỏng vấn đặc biệt Gái làng chơi,phục vụ cho những cán bộ tham nhũng VN

Cuộc phỏng vấn đặc biệt những cô gái còn trẻ thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội,đi làm gái cho những cán bộ tham nhũng nhiều tiền.
[tubepress video=’QN85IqfOaIs’ theme=”phim” ]
[youtube_wpress search=”1″]

Leave a Reply