San Francisco: Sẽ Miễn Học Phí Cho SV Đại Học, Cho Luôn Tiền Sách, Đi Xe, Chăm Sóc Con Nhỏ

Theo sau tuyên bố của thị trưởng Los Angeles rằng thành phố sẽ bắt đầu cung cấp một năm miễn học phí cao đẳng cộng đồng cho các học sinh tốt nghiệp trung học
, một thành viên của Hội Đồng Giám Sát San Francisco đang xem xét làm tương tự cho các cư dân của thành phố mình.

Giám Sát Viên Jane Kim đã giới thiệu đề nghị bỏ tiền học phí cho các sinh viên của trường Cao Đẳng Cộng Đồng City College of San Francisco và giúp họ trả chi phí tiền mua sách, đi xe cộ và chăm sóc cho nhỏ.

Đề Nghị Miễn Học Phí Cao Đẳng Cộng Đồng sẽ bỏ học phí ghi danh đối với tất cả các cư dân và công nhân của San Francisco là những người đang làm việc ít nhất bán thời gian trong thành phố. Các học sinh nào đã có học phí được financial aid trả cho thì vẫn đủ điều kiện để được nhận tài trợ tới $1,000 trả cho tiền mua sách, đi xe và chăm sóc con nhỏ. Hiện nay, học phí ghi danh vào các cao đẳng cộng đồng của California là $46 cho mỗi tín chỉ [unit]. Các học sinh ghi danh học toàn thời gian cho một năm sẽ trả khoảng $1,100 hàng năm. Những học sinh sống ở ngoài tiểu bang và ngoại quốc không đủ điều kiện cho chương trình miễn học phí này.

Chương trình này phỏng đoán rằng 80% sinh viên của Trường City College of San Francisco có những zip codes của San Francisco. Chương trình có thể tốn của thành phố $12.8 triệu một năm và có thể được thực hiện không trễ hơn năm 2017, nếu được thông qua, theo báo San Francisco Examiner.

Leave a Reply