Sứ Điệp : TƯƠNG LAI CHÂU ÂU – Diễn giả: Mục Sư Trần Mai

Đối mặt với phân cực chính trị, phân mảnh kinh tế, những đe dọa an ninh, làm thế nào để châu Âu có thể xây dựng và gia cố lại những trụ cột của liên minh?

[ws_table id=”74″]
[ws_table id=”96″][ws_table id=”32″]

YourChannel: Wrong Shortcode

Leave a Reply