Sự thật kinh ngạc về tam giác quỷ Bermuda

Dưới góc độ khoa học, nhiều máy bay tàu thuyền gặp nạn ở tam giác quỷ Bermuda là do các bãi cạn, đá ngầm nguy hiểm, lượng khí metan lớn.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”tam giác quỷ Bermuda” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply