Ca sĩ Tuấn Hưng: Nơi tuấn mã dừng chân

Mang tiếng đào hoa, Tuấn Hưng được mệnh danh là “Trần Quán Hy của Việt Nam”, vậy mà anh còn cho rằng về mặt này, Trần Quán Hy chưa sánh được bằng mình.