Kỳ dị em bé nửa người nửa ếch

Một phụ nữ 30 tuổi sống ở tiểu bang Ekiti, Nigeria bất hạnh sinh ra đứa bé nửa người nửa éch kỳ dị, hậu quả của một căn bệnh lạ.