Những điều có thể xảy ra với Snowden

Bên trong một tòa nhà cao ở Alexandria thuộc bang Virginia có một phòng xử án chờ sẵn Edward Snowden, người đang bị Mỹ truy lùng vì tiết lộ các bí mật quốc gia.