Tranh cãi trong vụ nhạc hội từ thiện liên quan ca sĩ Hồ Lệ Thu

WESTMINSTER, California (NV)Gần đây có vấn đề tranh cãi trong vụ nhạc hội từ thiện, liên quan đến một hội từ thiện, một nữ ca sĩ và một số người, trong đó có một số nghệ sĩ, từng tham gia việc gây quỹ giúp trẻ em và người lớn kém may mắn tại Việt Nam.