Video Thánh Lễ Phong Thánh – Gioan XXIII & Gioan Phaolô II

Thánh Lễ do ĐTC Phanxicô cử hành lúc 10:00 sáng giờ Roma (3:00 chiều giờ VN) Chủ Nhật 27/4/2014 tại quảng trường thánh Phêrô.

[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”videobooksforyou” nb_display=”3″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Thánh Lễ Phong Thánh” resultsPerPage=”10″ orderBy=”relevance” theme=”phim”] [tubepress mode=”user” userValue=”VietCatholicNews” resultsPerPage=”10″ theme=”phim” ] [tubepress mode=”user” userValue=”tvastm + chuacuuthe” resultsPerPage=”5″ theme=”phim”] [tubepress mode=”user” userValue=”romereports + CatholicNewsService + catholiccom” resultsPerPage=”5″ orderBy=”published” theme=”phim” ]

Leave a Reply