Thành phố Santa Ana, Nam California chấp thuận “nơi trú ẩn” cho di dân không giấy tờ


SANTA ANA – Chính quyền Santa Ana đã chính thức biến thành phố này thành “nơi trú ẩn” cho mọi cư dân, bất chấp tình trạng nhập cư của họ. Các thành viên Hội đồng thành phố Santa Ana đã bỏ phiếu 5-0 vào tối thứ Ba, chấp thuận một đề nghị, yêu cầu thành phố phải củng cố các chính sách sẵn có để gia tăng bảo vệ cư dân. Các chính sách này bao gồm cấm sử dụng nguồn lực của thành phố vào việc thực hiện luật di trú, cấm các hành động mang tính thành kiến, bảo đảm tối đa quyền tự do sinh hoạt, bảo vệ các thông tin nhạy cảm, và huấn luyện cho các nhân viên, đặc vụ, trong các ngành có liên quan đến di dân.


Quản lý thành phố, ông David Cavazos, nói rằng ông tin chắc Santa Ana là thành phố đầu tiên tại Orange County có các quy định kiểu này. Hội đồng thành phố Santa Ana cũng thành lập một nhóm giám sát đặc biệt, và chỉ định ông Cavazos soạn thảo một sắc lệnh về “nơi trú ẩn” bảo vệ di dân, cho phiên họp ngày 20 tháng 12. Một sắc lệnh sẽ là một đạo luật rõ ràng, bao gồm án phạt chi tiết bằng tiền hoặc án tù cho những người vi phạm.
Hội đồng thành phố Santa Ana cũng tìm cách chấm dứt một hợp đồng với Cơ quan quan thuế và di trú ICE tại nhà tù Santa Ana. Hội đồng đã bỏ phiếu 5-0, đồng ý việc thông báo cho ICE rằng thành phố sẽ giảm số lượng tù nhân xuống còn tối đa 128 người, để đóng cửa một khu giam giữ và cắt giảm khoản lỗ thường niên $663,743 Mỹ kim. Santa Ana cũng đang xem xét việc thuê các nhân viên canh gác bán thời gian thay vì toàn thời gian, thương lượng kế hoạch nghỉ hưu của nhân viên, và đánh giá một dự án về cách tái sử dụng nhà tù.

Các nhà vận động nhân quyền về vấn đề di trú đang hối thúc Hội đồng thành phố Santa Ana chấm dứt hợp đồng với ICE vào trước ngày ông Donald Trump nhậm chức. Những người này lý luận rằng, một thành phố có hợp đồng giam giữ di dân lậu với ICE sẽ không phải là một “thành phố trú ẩn” đúng nghĩa.

Leave a Reply