Thủ thuật Excel

Videos hướng dẫn bạn thủ thuật excel, phím tắt trong excel với các kỹ thuật nâng cao năng suất công việc trên excel

:
– Hiển thị công thức tại ô để dễ theo dõi
– Tự động dò tìm và phát hiện các ô điền tay, không sử dụng công thức

Leave a Reply