Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình dự luật ủng hộ người chăm sóc gia đình

(Sacramento, CA) Trong sự cố gắng tiếp tục giúp những người chăm sóc gia đình không được trả lương, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Garden Grove) hân hạnh thông báo, Bà vừa đệ trình Dự Luật Thượng Viện SB 177. Dự luật này sẽ dành ra thêm $3.3 triệu cho Các Trung Tâm Trợ Giúp Phương Tiện Người Chăm Sóc (CRC) khắp tiểu bang, để tái lập lại các dịch vụ chăm sóc rất cần thiết giúp cho những thành viên gia đình không được trả lương đang chăm sóc cho người thân bị bệnh hoặc khuyết tật, cả về thể lực lẫn tinh thần tại nhà. Các chương trình CRC của tiểu bang cung cấp nhiều loại trợ giúp và phương tiện cho các gia đình và những người chăm sóc người lớn nhưng không được trả lương, bao gồm luôn cả những người bị bệnh nan y như Alzheimer và Parkinsons.

 

“Nhiều gia đình ở California chăm sóc cho người thân bị khuyết tật tại nhà, một hành động cao quý thường làm họ bận rộn, không thể lo các hoạt động cá nhân của họ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Dự Luật SB 177 sẽ giúp những gia đình này, bằng cách tái phục hồi các dịch vụ chăm sóc tại 11 trung tâm khắp tiểu bang, giúp cho những người làm việc chăm sóc quan trọng nhưng không được trả lương được tạm nghỉ ngơi một thời gian, là nơi người cần được chăm sóc sẽ được giúp đỡ một cách an toàn.”

 

Những người chăm sóc gia đình là lực lượng lao động cần thiết và lâu dài ở tiểu bang, cung cấp 80% dịch vụ chăm sóc mà đáng lẽ phải do các cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp hoặc bệnh viện thực hiện. Theo dữ liệu của AARP, tại California, có khoảng 4.5 triệu người chăm sóc cho người thân trong gia đình, và họ bị giới hạn trong việc thực hiện các công việc hàng ngày.

 

“Gánh nặng của dịch vụ chăm sóc gia đình rất lớn. Dự Luật SB 177 sẽ cho phép các trung tâm CRC có cơ hội giúp cho những người chăm sóc khắp tiểu bang có thì giờ nghỉ ngơi, với thời gian mà dịch vụ này cung cấp, sẽ có thể chăm sóc tinh thần và thể lực cho chính họ,” Ông Jack Light, LCSW, giám đốc điều hành Trung Tâm Người Chăm Sóc Gia Đình, thuộc hệ thống St. Jude Brain Injury Network, phát biểu.

 

Nếu được thông qua, Dự Luật SB 177 sẽ tái cung cấp $275,000 cho mỗi nơi trong 11 trung tâm CRC, để có thể cung cấp các dịch vụ nghỉ ngơi ở mức bình thường. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước đây từng giới thiệu dự luật tương tự, trong phiên họp Quốc Hội khóa 2015-16.

Mọi chi tiết liên quan đến Các Trung Tâm Trợ Giúp Phương Tiện Người Chăm Sóc của California, xin vào trang mạng http://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/AdultsCaregiverResourceCenters.aspx.

 

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.

Leave a Reply