Tiếng Nói Việt V7 – Viet Voices

Tiếng Nói Việt – Viet Voices là dự án do nhóm sinh viên khoa Báo chí & Truyền thông thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM thực hiện. Thông qua các clip được thực hiện dưới hình thức vox pop và phát hành mỗi tuần, dự án mong muốn thể hiện cho khán giả một phần suy nghĩ của người dân TP.HCM về tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống ở Việt Nam.

[youtube_wpress search=”1″] [youtube_wpress username=”videobooksforyou” nb_display=”3″] [tubepress mode=”user” userValue=”VietVoices” resultsPerPage=”25″ theme=”phim”]

Leave a Reply